ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Nya styrelsenamn i Visit Sweden och Svensk Turism AB

I samband med årets ommöblering av styrelsen för Visit Sweden introducerades tre nya namn. Mångårige ledamoten och vice ordförande Magnus Nilsson avgick och ersattes av Elisabeth Haglund VD för Hotell Tylösand. SLAOs nytillträdde VD Titti Rodling tog supleantplats i styrelsen efter avgående Niclas Sjögren Berg. Och på statens mandat ersatte informationschefen Lotta Boman avgående Peter Clason.

Så i dag består styrelsen för Visit Sweden av följande medlemmar valda av staten;Elisabeth Gauffin ordförande, Lotta Boman, Kristina Ekegren(Näringsdepartementet) och Anders Eslander.Av Svensk Turism AB utsedda ledamöter är; Mats Forslund Jämtland Härjedalen Turism, Elisabeth Haglund Hotel Tylösand, Jari Virtanen Stena Line och Eva Östling Visita.Suppleanter är Titti Rodling SLAO och Patric Sjöberg Stockholmsmässan.

Nya namn även i Svensk Turism AB

Även näringslivsbolaget Svensk Turism AB har i dagarna fått helt nya ledamöter i styrelse med följande namn;

På Svensk Turism AB:s bolagsstämma valdes fem nya ledamöter in i bolagsstyrelsen. Även här ersattes tidigare ordförande Magnus Nilsson av hotellchefen för Hotell Tylösand Elisabeth Haglund(ny i styrelsen), Eva Östling, vice ordförande, Vd, Visita, Christer Fogelmarck (ny),Svenska Nöjesparksföreningen/Koncernchef Parks and Resorts, Mats Forslund, ledamot Vd, Jämtland Härjedalen Turism (JHT),Crister Fritzson (ny), Vd SJ, Mats Hedenström, Näringspolitisk chef, Svensk Handel, Magnus Ling,Generalsekreterare, Svenska Turistföreningen (STF), Ola Nilsson(ny),Regionala Nätverket för Turism, Susanne Norman(ny),Direktör Regionala flygplatser Swedavia, Titti Rodling (ny),Vd Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO),Patric Sjöberg,Vd, Stockholmsmässan, Jari Virtanen, Ordförande, Passagerarrederiernas Förening, Eva Werkelin,Ordförande, SCR Svensk Camping  

Publicerad 2016-05-02