ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Framgågngsrik hotell-VD kan väcka slumrande Svensk Turism

I många år har det funnits ett företag med namnet Svensk Turism AB. För de flesta såväl i näringen som i världen utanför en okänd storhet. För en storhet är det -  här samlas större delen av tunga beslutsfattare i den svenska privata turistindustrin; campingvärdar liftägare, natur- och vandrarhemsorganisationer, hotell- och restaurangägare, handeln, färjerederier och numera även äventyrsparker, järnväg, flygplatser och en representant för regionala turistorganisationer. Kort sagt i bolaget Svensk Turism är hela den svenska turistindustrin representerad.

Så vad har detta kraftbolag för verksamhet?  

Som hälftenägare tillsätter man näringens representanter i styrelsen för landets kommunikationsbolag Visit Sweden. Och att dessa styrelserepresentanter regelmässigt rekryteras från det egna bolagets styrelse är knappast ägnat att förvåna.

 

Dessutom har man sedan ett antal år, baserat på en av genom åren många ambitiösa undersökningar om den svenska turismens framtid, etablerat målet i ”Den nationella strategin” om en fördubbling av turismen i Sverige, under en tioårsperiod, fram till år 2020. En strategi som nyligen revideras och fått ytterligare fem år till sitt förverkligande.

 

För att leda styrelsen i dess uppgifter har man rekryterat Elisabeth Haglund till rollen som ordförande. En aktiv kvinna med hela sin bakgrund i hotell- och restaurangbranschen. Sedan 30 år knuten till Hotel Tylösand och de senaste 15 åren som VD i företaget. Styrelsearbete i Visita, hotell- och restaurangnäringens representant i arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och vice ordförande i Halmstads näringslivs AB är andra viktiga poster i CV:t. Numera genom sin roll i Svensk Turism AB, även vice ordförande i styrelsen för Visit Sweden.

Som sin nya uppgift konstaterar Elisabeth Haglund att förutom de verksamheter som är givna  är det viktig att skapa en samhörighet mellan de många olika grupperingarna i näringen, Att få nätverken spridda på djupet så att turismen får en fastare förankring i samhället. Aktiv utveckling av branschens redan i stor utsträckning utnyttjade digitala verktyg för information och bokning. Bygga på naturturismen och utnyttja internationella trender som cykelturism, växa med service och exportmognad mm.

Men med en tung beslutsorganisation som styrelsen i Svensk Turism AB utgör torde det finnas anledning att göra sin röst hörd även i nödvändiga branschfrågor som statistikförsörjning. omvärldsanalys, utbildningsfrågor, information och mediakontakter för näringen och annat som hamnat mellan stolarna i dagens turistsverige.

Man får hoppas att styrelsen med ny ordförande och aktiva branschledamöter kan väcka liv i det törnrosaslott Svensk Turism AB hittills slumrat i.   

Publicerad 2016-06-10