ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Några välmenta tips till den nya styrelsen i branschföretaget Svensk Turism AB

Bästa ledamöter av den nya styrelsen i Svensk Turism AB

Det känns dags att skriva ner några synpunkter på vad som borde åtgärdas för att få en bättre fart på den svenska turismen. Visst, vi ökar lite grann. Men det som presenteras som strålande framgångar är normalt ingenting som sätter vårt land i särställning. Nya länder som BRIK, vissa länder i Afrika, Sydamerika och Asien har idag ett ökat välstånd som ger utrymme för resor och turism. Så världens största industri ökar generellt och framför allt från och till länderna i Asien. Europa har fortfarande en marknadsandel på över 50 procent men står under hård konkurrens från nya marknader. Och den svenska turismen har ingen anledning att  skryta över större ökningstal än många andra länder i vår omgivning. 

Så dags att ta tag i problemen

En stor brist i den svenska turismen av i dag är att vi är illa informerade om vad som händer i världen i övrigt. Omvärldsbevakning är ett måste om vi ska kunna möta konkurrensen från andra länder när det gäller resandets orsaker. Här i landet lägger vi ner tid och pengar på att utveckla ”exportmogna destinationer”. Men vem planerar sin resa genom att leta efter exportmogna destinationer. I den övriga världen är det reseanledningen som styr valet av resmål. Sol och bad, golf, kultur, idrott, mat, historia, evenemang,lugn och ro, röda stugor och stora skogar, flora och fauna, etc etc. Näringsdepartementets satsning på ”Design” i all ära men är det det ämne som enskilt är värt 28 miljoner kronor för att locka nya besökare till vårt land. Temat är minst sagt urvattnat sedan flera år bland annat genom marknadsföringen, av länder som Danmark, Italien, Finnland med flera.

I flera år har cykling varit en dragare till flertalet länder i Europa främst i Belgien och Tyskland där man har hundratals mil cykelvägar omgivna av turistisk infrastruktur. För att inte tala om vandring som i sekler dragit gäster till främst alpområdena. I år har man invigt vår första cykelled längs västkusten och fler är på gång ca 10-20 år efter trenden slagit till i övriga Europa.

10 procent av Sveriges yta består av nationalparker. För ett land där ett av de viktigaste argumenten för turism är naturen, utnyttjas våra nationalparker i turistiska sammanhang, minst sagt sparsamt 

Husbilar är en annan trend där vi Sverige ligger ljusår efter Europa när det gäller ställplatser, service och välkomnande. Det är nämligen inte våra campingplatser som är målet för den speciella målgruppen husbilsåkare, utan mera tätortsnära parkering med nära tillgång till restauranger, kultur och historia förutom golfbanor och kontinentens vingårdar.

Hur skulle det vara om Svensk Turism AB i sin budget la in ”omvärldsbevakning” där experter ständig genom newsletter och pressreleaser informerade marknaden om vad som är på gång turistiskt i resten av världen.

 

I många decennier har fingrar stuckits upp i luften för att lägga grunden för kostsamma investeringsbeslut i turism. Offentliga som privata fingrar.

I 25 år har vi haft förmånen av att ha haft en väl etablerad, på vetenskap grundad ständigt granskad statistisk undersökning som givit oss kunskap om vår svenska turism, boende som transporter, upplevelser, som resandets ekonomi. En undersökning som legat som investeringsgrundande för ekonomiska modeller som TEM, i kommuner och regioner.

Med ett pennsträck har inkompetensen på Tillväxtverket lagt ner denna källa till livsviktig information och ersatt den med en totalt ovetenskaplig webbundersökning. Det är fullständig obegripligt att näringen genom Svensk Turism och sin ”branschorganisation” Visita har låtit detta ske utan inblandning. Det rör sig om år och miljontals kronor för att återställa det informationsflöde som gamla Turistrådets TDB-undersökning i 25 år producerade för branschen.

Här finns fortfarande en chans att rädda situationen genom ett snabbt ingripande från branschmedlemmarna i Svensk Turism AB. 

 

Branschinformation och massmediabevakning är ett måste i dagens informationsvärld.

Ända sedan projektet ”RTS” gick i graven har svenska journalister, myndigheter eller allmänheten ingen att ringa eller googla när man vill ha information om en av Sveriges stor ”basindustrier”. Hur kan en industri förväntas bli betraktad som seriös när inte ens den grundläggande informationen finns tillgänglig. 

Visita kan naturligtvis hävda att man har en informationsavdelning. Men deras kunskaper om svensk turism utanför hotell och resturang är starkt begränsad. Och den lobbying som bedrivs därifrån är snarare politisk som arbetsgivare för hotell- och restaurangsektorn, än för turismen som helhet.

När Visit Sweden äntligen pådriven av Smålands Turistråd gör en workshop värd namnet, så ”glömmer man” att bjuda in media och missar ett utmärkt tillfälle att internationellt sprida ljus och få spaltkilometer spridd kring den svenska turismen.

Tidigare i den svenska turismens historia nöttes det skosulor i riksdagskorridorer och kampanjades hos regionala och lokala politiker för turismens samtliga frågor. Det är ingen tvekan om att turism är en viktig politisk fråga på alla nivåer. I dag är det märkligt tyst (notera dagens fåtalet motioner i ämnet till Riksdagen) - syns man inte och hörs man inte så finns man inte. Ett företag som heter Svensk Turism AB borde, inte minst för sin egen skull, ta på sig uppgiften att informera om sin viktiga näring. 

 

Ingen näring kan utvecklas utan ett fungerande utbildningssystem. På ett par år har YH-myndigheten lagt ner ett stort antal väl fungerande turismutbildningar - utan motstånd.

Uppgiften om att säkra branschens utbildningsbehov har legat på Tillväxtverket som naturligtvis inte har någon kompetens eller motivation att ta i frågan. Visita har gjort ett antal aktiviteter för att försöka fylla den enorma personallucka man har inom sin corebusiness. Men resten av turismen utbildningsbehov har lagts för fäfot. Här finns ett antal utbildnings-system som har stort efterfråga på input av kurser ifrån branschen. Men ingen är där.

 

Man skulle kunna sitta ganska länge och dra fram ämnen där den svenska turismen under senare decennier tappat initiativet i sina egna frågor.

Jag tror att Svensk Turism AB där många nyvalda beslutsfähiga representanter från hela den svenska turismen finns representerade skulle kunna väcka upp bolaget ur sin långvariga törnrosasömn för att aktivera turismens viktiga överlevnadsfrågor. 

Vi bor i ett fantastiskt land med en potential att växa med en aktiv turism. Det är bara samverkan kring de viktiga besluten som fattas. En uppgift för Svensk Turism AB?

Publicerad 2016-06-15