ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Sommarens förvirrade gästnattsstatistik

Tillväxtverket har nyligen gått ut med sommarens gästnattsstatistik från SCB. Siffror som knappast imponerar. Tittar man på totalresultatet så har de svenska övernattningarna minskat med 0,2 procent och de utländska gästernas övernattningar på kommersiella boendeanläggningar givit en svag ökning på 1,1 procent. Totalt för sommarens tre månader har vi åstadkommit en ökning av övernattningar på 0,1 procent.

Fördelat över landet så har åtta län förlorat gästnätter i förhållande till förra året och övriga ökat. De flesta med svaga ökningar utom Gävleborg som ökat med nära tretton procent, Gotland med 12, Örebro med nära 9 procent och Södermanland med 7,6 procent. Förlorarna är Uppsala som tappat 9 procent, Halland  6,5 eller ca 110.000 gästnätter, Värmland och Östergötland som förlorat 5,2 procent var gentemot föregående år. Även Västsverige har förlorat 150.000 gästnätter, men det ger en mindre procentuell minskning eftersom länet ändå redovisar knappa fem miljoner gästnätter under perioden vilket är mer än siffran för huvudstaden Stockholm med sina 4,5 miljoner övernattningar under de tre sommarmånaderna.

 

Norden det största tappet

De nordiska gästerna med främst de från Danmark har vi förlorat 4,1 procent i gästnätter jämfört med förra året. Norska och danska gäster redovisar minskningar medan Finland ligger på ett svagt plus. Men den stora procentuella minskningen står Island för med - 31,1 procent färre övernattningar. Förmodligen har man valt att åka till Brasilien för att heja fram sitt fotbollslag i stället.

Europa, förutom Norden redovisar en svag ökning på 2,7 procent där den viktiga tyska marknaden står för en stor del av ökningen med sina 3,6 procent fler gästnätter. Bland förlorarna utmärker sig mindre marknader som Spanien, Ryssland och Turkiet. Den Estländska marknaden minskar medan Lettland och Litauen ökar starkt.

Länderna utom Europa är de som marknadsföringsbolaget Visit Sweden ser som sin framgång i siffermaterialet. Främst är de Kina och Sydkorea som ökat med 25 respektive 16 procent. Men man ska vara uppmärksam på att procenttalen är räknade på små övernattningssiffror - för Kinas del 154,400 och för Sydkorea 24.404 övernattningar under perioden. Vill man jämföra så kan man konstatera att vi fått ca 90.000 fler schweizare att övernatta under sommaren än vi fått kineser. Och troligen är i siffran för antalet kineser en stor del affärsresenärer till sitt ägande bilföretag, Volvo i Göteborg.

USA har en svag ökning på 0,4 procent medan de kanadensiska övernattningarna minskade med 5,5 procent

Totalt har de utomeuropeiska marknaderna ökat med 9,3 procent. Men då ska man vara medveten om att de representerar totalt 1.281.113 gästnätter vilket är ca 60 procent av den tyska marknadens 2.097.325 gästnätter under samma period.

 

Vad är anledningen till sommarens magra resultat?

En rundringning till ett antal av den svenska turismens nyckelpersoner för att få en förklaring till sommarens magra ökning av gästnätterna ger en intressant bild av orsakerna.

Främst kan vill man konstatera att förra årets resultat var ovanligt bra och svårt att matcha siffermässigt.

En inte ovanlig synpunkt är att det senaste årets omfattande flyktingmottagning, dramatiskt har minskat utbudet av kommersiella boendeanläggningar och att man på sina håll har varit tvungen att mera sparsamt marknadsföra sin turism.

Från Campingens sida konstaterar man, sedan många år, att en sammanställning av sommarens gästnattssiffror görs för tidigt. Den stora andelen av exempelvis säsongsboende på anläggningarna är bara en anledning till att man inte så snart kan ha sina siffror klara.

I stora delar av landet tror man att de norska gästerna på grund av den något sviktande oljemarknaden och den norska ekonomin minskat sitt utlandsresande. Bara i Västsverige redovisar Tillväxtverkets analys att man förlorat 150.000 gästnätter. Och på Västsvenska Turistrådet bekräftar man att andelen norska bokningar i sommar har minskat.

Att den minskade norska marknaden även påverkat grannlänet Värmlands besökarsiffror torde vara ett rimligt antagande.

Men varför län som Uppsala och Västmanland drabbats av minskningar, väntar vi fortfarande på en förklaring.

Numera i avsaknad av fungerande marknadsanlyser av den svenska turismen har gästnattsstatistiken blivit ett allt viktigare redskap. Man får hoppas att Tillväxtverket med ansvaret för information till branschen investerar i en aktivare analys av sifferunderlaget från SCB.  

Publicerad 2016-10-14