ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Gotlands Museum fick stora turismpriset 2016

Så var det dags för årets utdelning av  ”Stora Turismpriset 2016” under ledning av näringsminister Mikael Damberg. Årets vinnare var Gotlands Museum och ett hederspris på ytterligare 10.000 kronor delades i år ut till ”entreprenören” Little Rock Lake Zipeline från Småland.

Utdelningen skedde som avslutning på Tillväxtverkets ”Tillväxtdag” och inleddes med förra årets mottagare av priset naturguideföretaget Wild Swedens VD Markus Eldh från Västmanland. 

Här har man en pristagare som ställt upp på prisets syfte att leva upp till kriterier som nytänkande och innovativt arbetssätt, att samarbeta med sin omgivning för att sprida svensk turism och upplevelser internationellt. Att dela med sig av sina erfarenheter till omgivningen och att naturligtvis långsiktigt uppfylla kraven på att vara ekologiskt hållbart och lönsamt.

Markus Eldh konstaterar att vi i Sverige kan skapa upplevelser i världsklass och att det finns utrymme för många fler små lokala företag med verksamhet i den svenska naturen. Huvuddelen av hans gäster är internationella och han ser en fördel att vara en liten aktör. Huvudsaken är att man kan leverera en turistprodukt och en service som överträffar gästens förväntningar. En stor del av det gångna året har Markus Eldh varit på resande fot och i föredrag och möten delat med sig av sina erfarenheter runt om i vårt land.

 

En ny utredning om svensk turism

Näste talare var näringministern Damberg som konstaterade att den svenska turistnäringen, (av någon anledning i vårt land kallad för ”besöksindustrin”) numera av regeringen betraktas som en svensk basnäring och som sådan skulle vara föremål för regeringens uppmärksamhet. Man har redan bidragit med satsningar på utökad marknadsföring och riktade aktiviteter bland annat med svensk design som affischnamn.

En stor nyhet var att departementet givit tidigare riksdagsledamoten (S) och landshövding i Jämtland, numera generalsekreterare i Nordiska Rådet Britt Bohlin uppdraget att utreda svensk turism under ett år. Här ska bland annat utredas hur man kan attrahera fler utländska besökare till vårt land, den digital utvecklingen samt kompetens- och transportbehovet i branschen.

Ministern konstaterar att turismen är en av flera upplevelseindustrier som tillsammans med musik och spel där Sverige har förmågan att ha en världsledande roll. Han noterar även att näringen har en spridning över hela vårt land och bidrar aktivt till såväl ekonomi som sysselsättning, något som dagens regering avser att uppmärksamma.

 

15 av 21 regioner deltar

Det stora turismpriset har i år delats ut i 23 år. Bakom priset står Stiftelsen för Kunskapsfrämjande inom Turism och som sekretariat för stiftelsen verkar idag Tillväxtverket. Priset är på 100.000 kronor och bidragen väljs ut av landets regioner. Varje, av regionerna utsedd vinnare, får dessutom ett pris på 10.000 kronor för sitt deltagande. 

Av någon märklig anledning deltar inte samtliga 21 svenska regioner i att utse sin representant i tävlingen. I år deltog endast 15 regioner och de som avstod var, Skåne, Halland, Örebro, Södermanland, Dalarna och Jämtland. Samtliga län med en utvecklad turism som lätt borde kunna utse sin representant till prisutdelningen.

I stiftelsens styrelse som även är Stora Turismprisets jury, ingår som ordförande landshövdingen på Gotland Cecilia Schelin Seidegård, Lena Larsson Smålands Turism, Robert Pettersson Mitthögskolan, Magnus Ling STF, Josefin Syssner Linköpings universitet och Anna Bünger Tillväxtverket.

Under tidigare år hade Stiftelsen för Kunskapsfrämjande inom Turism även uppgiften att belöna stipendiater för forskning inom ämnet turism. En viktig för forskningen stimulerande uppgift som av någon okänd anledning inte numera görs. Med anledning av regeringens intentioner att stimulera forskning och utbildning i branschen borde frågan om forskningsstipendierna aktualiseras.

Frågan om årets mottagare av Stora Turismpriset uppfyller kriterierna för att utses kan diskuteras. Naturligtvis är ett aktivt museum på en historisk intressant ö som Gotland en viktig del i turismen. Men genom att man samtidigt i samma utdelning konkurrerar med en av Sveriges största och internationellt kända turistattraktioner som Skansen, tillsammans med ett antal unika profilentreprenörer i svensk turism, kan man ifrågasätta valet.

En pikant detalj i sammanhanget är att ordförande i den utdelande Stiftelsen för Kunskapsfrämjande inom Turism även råkar vara ordförande i styrelsen för årets vinnare - Gotlands Museum.

Publicerad 2016-10-25