ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Hur man uppfinner hjulet på nytt - på turismens och skattebetalarnas bekostnad.

I följetongen om hur Tillväxtverket klantat till den svenska turismens försörjning av viktig marknadsinformation har vi nu förhoppningsvis kommit fram till ett av de sista kapitlen.

För några år sedan gick man ovanligt nog för Tillväxtverket ut med en för offentliga aktörer lagstadgad upphandling. Nu gällde det införskaffandet av marknadsdata för turistnäringen. I 25 år har detta skett med en av dåvarande Sveriges Turistråd grundad undersökning TDB - turistdatabasen årligen genomförd med ca 25.000 intervjuer. En med internationella mått mätt unik undersökning ständigt granskad av såväl marknaden som vetenskapen. Här har producerats undersökningresultat för den svenska turismen som lagts till grund för såväl offentliga som privata investeringar och markandsföringsinsatser. Vid nedläggningen av dåvarande statliga Turistrådet hamnade TDBn och andra för branschen viktiga undersöknings- och analysmetoder hos företaget Resurs, ägt och bemannat av tidigare anställda vid Turistrådets marknads- och analysavdelning.

Resultatet av upphandlingen av det för branschen viktiga informationen innebar att man valde en annan leverantör med ett helt annat undersökningsupplägg - en Webbundersökning. Leverantören HUI Handelns Utredningsinstitut som vanligtvis sysslar med seriösa undersökningar i sina egna selektiva medlemsmålgrupper fick här uppdraget att göra en undersökning baserad på totalpopulationen av svenska folket. En undersökning där av flera skäl, en undersökning via ett urval från webben ur statistisk synpunkt inte är möjlig. Något som påtalades av samtliga experter inte minst i ett utlåtande från Statistiska Centralbyrån.

Vetenskapen kräver ett obundet slumpmässigt urval ur en totalpopulation  för att man med viss säkerhet ska kunna garantera resultatet.

En redovisning från HUIs undersökning har låtit vänta på sig. Vissa presentationer lokalt och regionalt har gjorts med underlag från webundersökningen där köparen har kunnat konstatera allvarliga fel i siffermaterialet.

Det är därför inte förvånande att Tillväxtverket har legat lågt med att presentera resultaten från webundersökningen. För att kunna kontrollera resultaten och metoden har man tvingats att be Statistiska Centralbyrån att för milljonbelopp göra en ny basundersökning för turismen. Den här gången enligt statistiskt vedertagna metoder.

Resultatet har nu blivit att SCB fortsättningsvis kommer att ha Tillväxtverkets uppdrag att samla in uppgifter om den svenska turismen.

Man kan konstatera att uppgiften nu har hamnat hos en seriös leverantör som kan leverera underlag som branschen kan lita på. Men att skapa en ny basundersökning i ett tillräckligt stort urval som tillåter nedbrytning på kommunnivå och med ett testat frågebatteri som täcker näringens behov är en kostsam och tidsödande historia  som får betalas av turistnäringen och skattebetalarna.

Man kan undra om inte det billigaste och effektivaste alternativet hade varit att åter blåsa liv i Turist Data Basen, TDB. En undersökning som i 25 år har producerat informationen om den svenska turismen och dess utveckling till glädje för användare och samtidigt granskad och  accepterad av vetenskapen.

 

Varning för oseriösa undersökningsföretag

Under de år som turistnäringen har tappat information om marknaden på grund av Tillväxtverkets pinsamma upphandling har det dykt upp lycksökare. I brist på seriösa fakta och beslutsunderlag har det runt om i landet dykt upp märkliga och helt oseriösa undersökningsformer. Resultaten förskräcker.

I Gävle har man exempelvis uträtt hur många millioner evenemanget runt årets kortlivade julbock dragit in till staden. Man tror sig ha fått veta att utifrån kommande turister har spenderat över tolv tusen kronor bara på hushållets hotellboende för att delta i evenemangen. Knappast troligt.

I Uppsala har man nyligen köpt en undersökning enligt en metod som underkändes av SCB för 20 år sen där man bland annat konstaterar att stadens restaurangomsättning till 34 procent härrör sig från turism. En grovt överskattad siffra som rimligen enligt all expertis borde ligga under 10 procent.

 

Man kan knappas förvänta sig att turistnäringens folk också ska vara undersökningsexperter. Men man kan förvänta sig att man tolkar sina siffror med sunt förnuft och är vaksam på de undersökningsföretag man anlitar.  

Publicerad 2017-01-11