ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Tveksam marknadsföring gör att svensk turism tappar fart

Turismen till Sverige ökar numera saktare än i omvärlden, konstaterar man i redovisningen av Gästnattsstatistiken från SCB för 2016. Resultatet 62 miljoner gästnätter ger bara en ökning med tre procent vilket är lägre än ökningen av turismen i världen som ligger runt 4 procent.

 

Visserligen ökar våra långväga gäster där man tidigare talade om BRIK-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina. Men medan den ryska ekonomin har stannat på grund av ekonomiska sanktioner och givit en 12 procentig minskning gläds de hoppfulla över att Kina har ökat med 26 procent. Men procenttalen säger inte allt . Det är fortfarande 25.000 fler schweizare i statistiken till vårt land än kineser. Och att Sydkorea har ökat med hela 16 procent  betyder bara knappt sju tusen fler gästnätter än förra året.

Ett stort problem är däremot att våra viktigaste marknader Norge och Danmark har minskat sitt resande till vårt land. Danmark med hela 5,4 procent eller 65.000 övernattningar och Norge med 2 procent eller lika mycket ca 65.000 gästnätter.

Grannlanden Finland, Polen och Lettland, Litauen ökar. Men det kan inte kompensera bortfallet från de nordiska länderna på -2,4 procent från höga siffror

Tyskland vår näst viktigaste marknad ökar för fjärde året till över tre miljoner gästnätter. Och även Storbritanien och Spanien ökar tvåsiffrigt. Från herr Erdogans Turkiet har  strömmen av nyanlända varit dramatisk. Medan islänningarna har vänt oss ryggen med en minskning på hela 20 procent.

Som vanligt är det storstadsregionerna som klarar sig bäst i statistiken. Men även Gotland, Södermanland och Gävleborg har fått höga positiva siffror.

 

På Tillväxtverket har man funderat på orsakerna till den blygsamma ökningen och kommit fram till att den stora flyktinginvandringen har tagit en stor del av turismens boendekapacitet i anspråk. En minst sagt tveksam analys. Varför kan ökande turistgrupper som kineser, tyskar och engelsmän hitta boende, men inte  den minskande marknaden av norrmän och danskar?

Nej problemet är nog närmast i den prioritering som görs för marknadsföringen av svensk turism.  Visit Sweden har fastnat i modeller som man kan ifrågasätta. Hittills har man marknadsfört destinationer som storstäder Stockholm, Göteborg, Lappland och andra delar av vår geografi. Nu har man gjort sig beroende av sponsorer som styr insatserna, som regeringens slant till designtemat och senast Jordbruksverkets mångmiljonbidrag till marknadsföringen av svensk mat.

Sen har man i sitt mediaval fastnat i den digitala världen där man förväntar sig att människors intresse för vårt land aktivt ska leda dom till hemsidor där man kan få informationen och lockas till en resa. Sen har man fastnat i cementerade målgrupper där välbärgade äldre och aktiva familjer utgör de unika mottagarna av våra locktoner.

Nu är kineser på modet, här som överallt i världen. En ny allt köpstarkare marknad som är nyfikna på världen utanför det kommunistiska åsiktsmonopolet. Visst utgör de nya marknaderna i Ostasien en potential. Men hittills mest till turismen i den delen av världen.

 Som i all marknadsföring är det lättast och lönsammast, att öka den marknad man redan har, istället för att investera i nya. Därför är det problematiskt att våra viktigaste närmarknader backar. 

Varför analyserar man inte aktivt tappet av turism från Danmark och Norge. Svensk turism tjänar inte sina pengar på långa resor för besökarna. Det är boende, mat, aktiviteter, upplevelser och service i vårt land, som ger intäkterna till vår näring. 

Som hos de flesta framgångsrika turistländer är det dags att börja utveckla och marknadsföra reseanledningar i stället för destinationer. Människor reser inte efter geografiboken utan efter sin egen speciella reseanledning. Visserligen förutsätter det att det finns en turistisk infrastruktur som kan hantera och serva utifrån kommande gäster. Men det primära är inte att bo på hotell, utan avkoppling, miljöombyte samt att uppleva och odla sina intressen.

I konkurrensen och världens turister gäller det därför att  vaska fram de unika svenska turistprodukterna, hitta de matchande målgrupperna och de mest effektiva mediakanalerna för att nå dom. Här krävs kreativitet och förmåga att tänka utanför de ramar som Visit Sweden har gjort till sina under en lång följd av år. Tävlingen gäller inte att vinna pris för de mest nydanande utnyttjandet av internet, utan att få fler turister att välja Sverige.

Det har nyligen anställts ett nytt toppgarnityr av experter till Visit Sweden. Få se om de har förmågan att tänka i nya banor? 

 

 

 

Publicerad 2017-02-21