ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Turistiskt ”snömos” för 110 miljoner kronor från Tillväxtverket

Med start 2012 valdes fem ”destinationer” på oklara grunder ut för ett vidlyftigt turistprojekt av Tillväxtverket. 60 miljoner av svenska skattemedel hade av regeringen tilldelats för att under en treårsperiod utreda hur vi i landet kan utveckla ”hållbara turistdestinationer”

 

Det lyckligt lottade mottagarna av uppdraget och bidraget var Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre som nu slutfört sitt uppdrag, redovisat i en skrift från Tillväxtverket. Från regeringen skickades till var och en av destinationerna 10 miljoner kronor med krav på att man lokalt skulle addera ytterligare tio miljoner till ett genomförande av uppdraget. Tillväxtverket tog hand om 10 miljoner för att samordna projektet så total handlar det om 110 miljoner svenska kronor för att utveckla en metod för att skapa hållbara, internationellt, konkurrenskraftiga destinationer. Med en förhoppning att resultatet skulle visa för andra svenska destinationer vägen mot en kvalitativ turism och internationell framgång på världsmarknaden.

För att kvalificera sig som kandidat krävdes dessutom att destinationen kunde uppvisa en redan etablerad organisation för att hantera turismen samt att man hade ambitioner och insatser för internationell marknadsföring och information.

 

Ett diffust uppdrag med krav på samverkan

Uppdraget gick som sagt ut på att var och en av destinationerna skulle utveckla egna metoder för hur man kunde bli exportmogna och hållbara samt att dessa metoder skulle kunna presenteras för landets övriga näring. Här skulle inspireras till att skapa förslag på arbetsmetoder och verktyg för att åstadkomma resultat på fler destinationer. 

Målgrupper för arbetet inbegrep ”beslutsfattare” bland politiker organisationer och näringsliv, det vill säga de som fattar beslut om strategier och planer kring ämnet turism. En annan målgrupp är ”utvecklare”, de som arbetar med att genomföra de planerade strategierna. Och som sista målgrupp talar man om ”utförare” som är alla företag och aktörer inom destinationens turism.

För att uppmärksamma turismen i området och för att på ett konstruktiv sätt föra den framåt, konstaterar man att det krävs samverkan med alla målgrupper involverade. Gemensamma mål för resan mot en hållbar destination skulle upprättas i medverkan av såväl politiker, övrigt näringsliv samt naturligtvis för de som ska utföra arbetet och de som frågan gäller - turistnäringen.

Bland de viktigaste frågorna som framkom under de tre åren var, hur man skulle leva upp till den för landet och näringen lagda strategin att fördubbla omsättningen och sysselsättningen fram till år 2020. Andra mål på önskelistan var att jämna beläggningen över året och då gärna med fler reseanledningar. För att åstadkomma det krävdes en ökad internationell konkurrenskraft - kravet att växa med utländska gäster.

För att uppfylla målen konstaterades problem i de olika destinationerna. Intresset från politikerna var inte på topp och man hade därmed svårt att få fram medel för att genomföra målen. Ett annat problem var den vanligtvis korta säsongen för svenska turistorter samt näringens småskalighet och hemmamarknadens begränsning.

 

En hållbar destination?

Frågan om hållbarhet delas som vanligt in i frågan om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vissa destinationer arbetade redan med system för hållbarheten i bland annat det skotska systemet för klassificering och hållbarhet som introducerades för några år sedan under namnet Swedish Welcome. Ett väl fungerande rådgivande och klassificerande system i vardande på den svenska marknaden, som Tillväxtverket  stoppade genom att dra in sitt ekonomiska stöd till, efter bara något år.

De nordliga destinationerna valde ett internationellt system utvecklat under namnet GSTC - Global Sustainable Tourism Council.

Men redovisningen av projektet visar inte på några större framgångar av en gemensam insats för att leva upp till målsättningen ”hållbar turism”.

 

Resultatet av för 110 miljoner destinationsutveckling?

Den som läster Tillväxtverktets redovisning (i skrift eller på nätet) av det treåriga projektet i fem svenska destinationer får leta länge efter ett konkret resultat. Några siffror om förändringar i gästnätter eller turismomsättning finns naturligtvis inte. Nya företag, nya produkter? Konkreta råd till efterföljare?

Fanns det några destinationer i en kontrollgrupp där man kan spåra ett resultat hos de som investerat 20 miljoner till skillnad från de i kontrollgruppen som inte investerat men som ändå arbetat med att utveckla sin turism mot kvalitet och internationell marknad. Finns det någon ekonomisk redovisning som visar till vad man använt det väl tilltagna anslaget? Frågorna hopar sig.

 

Vissa av de deltagande destinationerna är väl etablerade med en sedan länge stark utveckling av sin turism genom såväl politiskt intresse som kompetens och resurser. För andra har projektet knappas inneburit något nytt i samtalen om att ena näringen i gemensamma mål, strategier och utförande.

Man kan undra vad skattebetalarna har fått för sina pengar i Tillväxtverkets projekt - utvecklingen av hållbara turistdestinationer? I synnerhet som samma verk av okunskap och snålhet slagit stopp för andra för näringen viktiga insatser som den i 25 år genomförda världsunika undersökningen om svensk turism Turistdatabasen, liksom initiativet att introducera en kvalitets- och hållbarhetscertifiering under namnet Swedish Welcome. Projekt som drabbat skattebetalarna med nålpengar jämfört med det nu redovisade.

Nu aviserar Tillväxtverket ett nytt projekt med mångmillionanslag. Den här gången handlar det om ”hållbar produktutveckling”.

 

Självklart är ämnet av största vikt för den svenska turismens framtid. Men man måsta med hänsyn till den nyligen publicerade slutrapporten av regeringsuppdraget att skapa ”hållbar destinationsutveckling” allvarligt ifrågasätta om Tillväxtverket har kompetensen och förmågan att för turismen medverka till nya produkter med konstruktiva, framgångsrika och lönsamma resultat?

Produktutveckling är dessutom inte en fråga för byråkrater i offentlig sektor utan för kreativa entreprenörer med koll på omvärlden, sin marknad och lokala förutsättningar.

Publicerad 2017-05-25