ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Mediaförvirring kring svensk turism

Efter Tillväxtverket nyligen gjorda offentliga redovisning av året 2016 gästnattsstatistik hittar man minst sagt förvirrande uppgifter i media. 

 

I en av Stockholmstidningarna läser man rubriken ”Långväga turister lockas till Sverige”. I artikeln redovisar man ett antal orter som enligt tidning tar emot "flest antal utländska turister", nämligen Eda, Årjäng, Boden, Tingsryd, Strömstad, Hagfors, Sunne, Uppvidinge, Lungby och Arvika. 

Skummar man andra av rikes tidningar i rapporteringen av förra årets turistiska resultat så hittar man uttalande om kraftiga ökningar av turismen samt en landets näringsminister som gläds åt det stora inflödet av turism från marknader som Kina och Indien.

 

Tittar man bakom siffrorna så kommer en annan sanning fram i ljuset.

Totalt har turismen i världen ökat med 4,3 procent. Den svenska siffran säger knappa 2.9 procent och det utländska inflödet till vårt land något mindre(2,8%).

I många, även europeiska länder, redovisas tvåsiffriga tal för turismens andel av landets produktivitet i termer av BNP - bruttonationalprodukt. De svenska siffrorna har i många år vandrat mellan blygsamma 2,7 till 2,8 procent av BNP.

Det är sant att de i ovan nämnda orterna hittas utländska gäster, men då främst norrmän på shopping i orternas butiker.

Men ska man tala om ökning, så är det huvudstaden och våra stora tätorter som är vinnarna.

Näringsministerns förhoppning att Kineser och Indier ska rosa vår turistnäring ska ses i perspektivet av att vi trots en viss ökning de senaste åren därifrån, bara tar emot ca 370.000 gästnattande kineser medan vi som jämförelse välkomnar ytterligare ett par tiotusen schweizare årligen.

Det är sant att såväl kineser som indier genom ett ökat välstånd alltmer ses på resande fot utomlands. Men huvuddelen återfinns i siffrorna från den starkaste växande turismen i bortre Asien. Och de indiska besökarna till vårt land har i år minskat med ca 5 procent.

Vad Näringsministern däremot borde ägna sig åt är att hjälpa oss att marknadsföra vår turism mot marknader som verkligen ger avtryck i lönsamhetssiffrorna för branschen, nämligen Norge med nära 3,5 miljoner gästnätter, Tyskland som under perioden kröp över 3 miljoner kommersiella gästnätter och andra primära marknader. Allt enligt principen att det finns inga lönsammare gäster än de man redan har.

Sedan nittiotalet har det statliga intresset för svensk turism legat stilla på en budget för marknadsföringen på ca 90 miljoner kronor. Även om man då och då har fått riktade beställningsuppdrag med en ökad budget, som Regeringens design-tema eller Jordbruksverkets miljonanslag för marknadsföringen av svensk mat, så har den svenska turism-marknadsföringen ett blygsamt offentligt stöd jämfört med våra grannländers.

Att satsa på att få svensken att lägga mer av sina turistkronor i vårt eget land har inte varit i fokus under de senaste 25 åren. Trots allt är den svenska turistnäringen till 75 procent beroende av sina svenska gäster.

Det ska bli intressant att se vad den senaste undersökningen av svensk turism som Regeringen beställt och som ska redovisas under hösten kommer fram till. Resultatet av de ca tiotalet utredningar i ämnet som presenteras under en trettioårsperiod har i varje fall inte föranlåtit våra styrande politiker att intressera sig för en aktivare satsning på svensk turismnäring.

 

Svensk turism är värd bättre. 

Publicerad 2017-07-13