ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Årets BarCamp - om utvecklingen av hållbar turism

FN har utsett 2017 till det ”internationella året för hållbar turism för utveckling”, med syfte att öka

medvetenheten om hållbar turism och att få parter att arbeta tillsammans för att göra turismen till en

katalysator för positiv förändring.

 

Så hur kan turistnäringen visa vägen? Det var frågan i årets BarCamp som i hölls på Kungliga Djurgården i Stockholm, två vackra oktoberdagar. 

Ett fyrtiotal representanter från olika delar av den svenska turistindustrin samlades för den första genomgången på The Abba Museum & Pophouse. Pophouse - boendeanläggningen mitt i nöjeslivet på kungliga Djurgården. Här inkvarterades även de långväga deltagarna  under årets sejour och för en första gemensam sittning i frågan ”hur man skapar efterfrågan på hållbara produkter”?

Under dagarna två erbjöds deltagarna en meny av frågeställningar om hållbarheten att delta i. Och här utnyttjades även grannen - anrika hotell och restaurang Hasselbackens konferensavdelning för samtalen. Liksom efter en ”walk and talk-vandring” till besök och lunch vid idag KRAV-certifierade Rosendals trädgårdar samt avslutande diskussioner på Gröna Lunds teater.

 

En BarCamp?

En BarCamp, enligt Wikipedia, är ”ett internationellt nätverk av öppna konferenser där deltagarna själva står för presentationerna och inget program planeras i förväg. ” 

I fyra år har turismens hållbarhet varit föremål för svenska BarCamps, varav de första tre med Sigtuna som spelplats. 

Bakom verksamheten står en internationell organisation GMIC - Green Meeting Industry Council med sin svenska avläggare. Sigtuna, tack vare sina många konferensanläggningar, är en av svenska destinationer med störst antal gästnätter, som i många år aktiv arbetat med sin hållbarhetsprofil.

Två av eldsjälarna genom åren bakom BarCampen är Sigtunas tidigare turistchef numera VD för Kungliga Djurgårdens intressenter Camilla Zedendahl och  Jan Peter Bergkvist, hållbarhetsrådgivare i företaget Sleep Well som bland annat hade ett finger med i spelet bakom den svenska hotellkedjan Scandics uppmärksammade miljöprofil.

 

Förutsättningarna för en fungerande BarCamp är de enskilda deltagarnas engagemang och aktivitet. Ett gemensamt ämne ventileras utan fastlagt program men med deltagarnas erfarenheter och bidrag till samtalet.

 

Resultatet ett inlägg i debatten om hållbar svensk turism 

I ett drygt 20-tal sittningar under BarCampen diskuterades huvudfrågan ”hållbar turism” ur olika synvinklar som;

Hur man skapar efterfrågan på hållbara produkter? Hur attraheras nya medarbetare?Transporter samarbete i praktiken, småföretagare och hållbarhet, tillgänglighet, framtidsspaning, kommunikation, mätning, verktyg, uppföljning, återvinning, svinn, avfall, sortering, integration, jämställdhet? 

Självklart  noterades deltagarnas viktiga inlägg och som ett resultat kommer en sammanställning att hittas på hemsidan www.gmicsweden.se. Ett viktigt led i debatten om utvecklingen av svensk turism.

 

 

 

Publicerad 2017-11-01