ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Tf VD ny VD för Visit Sweden


Ewa Lagerqvist tillträder som ordinarie vd för Visit Sweden, efter att ha varit tillförordnad på posten sedan i juni.
Foto: Visit Sweden

När Thomas Brühl vid årsskiftet 2016/17 drog sig tillbaka, efter lång och trogen tjänst, i ledningen för  kommunikationsbolaget Visit Sweden, skulle han så småningom ersättas av en väl kvalificerad dam med tillträde den 1;a juni 2017. Damen i fråga drog tillbaka sitt intresse för uppdraget, några veckor innan tillträdet. I rask takt lyckades man i stället värva Ewa Lagerqvist i rollen som tf VD för den svenska turismens kommunikations-och marknadsföringsbolag.

Ewa Lagerqvist är utbildad statsvetare med en tidvis karriär som journalist på Expressen och Dagens Eko. Men har genom åren även beträtt viktiga funktioner som Nordisk marknadsdirektör för TUI/Fritidsresegruppen i 8 år, samt i ledande ställningar på bland annat Vingresor, Fritidsresor, Grand Hotel Holdings, SJ samt Telia Sonera.

Den 1 november övergick tillförordnandet till en permanent anställning som VD för Visit Sweden.

I Ewa Lagerqvist har man nu hittat en VD med rötter i Turistnäringen. Med gedigen erfarenhet av såväl den svenska näringen som hur turismen fungerar i vår omvärld. Med kunskaper om kommersiella marknader, internationell konkurrens, kundens perspektiv och med ett omfattande nätverk i en global bransch.

 

Ett ”förnyelsuppdrag”

I flera år har man från ledningen av Visit Sweden talat om ett ”förnyelsearbete” och meningen är nu att den nya VDn ska utveckla bolaget i linje med att ”kommunikationslandskapet förändras i snabb takt”. Vilket betyder att man ytterligare ska ta tillvara de moderna digitala tekniker som alltfler människor utnyttjar inför valet av sina turistiska resmål. Svensk turism ska ”försvara sin plats i den internationella tillväxten av turismen” med Visit Swedens uppgift att locka utländska gäster till landet

Enligt Ewa Lagerqvist är planen att man ska bredda sin internationella målgrupp och sina argument. Det förutsätter en bredare kontaktyta mot den svenska näringen där man talar om ett nationellt ”medlemskap” som kan läggas till grund för ett bredare engagemang samt en vidare argumentering om den svenska turismens fördelar och attraktioner. Ett mer omfattande samarbete mellan de 10 Visit Sweden-kontoren på nyckelmarknaderna. Och naturligtvis en lyhördhet för nya digitala tekniker och kommunikationsvägar för att nå ut brett med informationen till presumtiva sverigeresenärer.

Traditionella målgrupper för Visit Swedens aktiviteter som DINKs, WHOPs eller Active Famillies ska få konkurrens av mera generella målgruppsdefinitioner för allmänna argument om Sverige som resmål där gästens intressen ska ges en större roll än geografiska platser.

I dag är det knappa statliga bidraget för marknadsföringen av vårt lands turism basen för verksamheten. Men det drygas ut med traditionella ”partnerskap” där tunga intressenter med sina bidrag styr informationsutbudet och inriktningen. Den statliga design-kampanjen och Jordbruksverkets satsning på ”svensk mat” är några av dagens uppdrag, tillsammans med fleråriga partnersamarbeten med några tunga svenska regioner.

 

Ett Sverigesamarbete?

Den som följer branschstatistiken kan konstatera att den svenska turismen inte redovisar nämnvärt upphetsande siffror, utan närmast lägre siffror än de för Europa och världsmarknaden. Även om turismen från vissa utländska marknader ökar kan man konstatera att de viktigaste marknaderna nämligen våra grannländer och framför allt hemmamarknaden minskar. Den svenska turistnäringen är värd bättre. Många av de tidigare så aktiva lokala och regionala turistorganisationerna klarar inte av att försvara sina marknadsandelar.

Det sena nittonhundratalets statliga turistråd hade uppgiften att i samarbete med lokala och regionala turistorganisationer försvara hemmamarknadens andelar av turismen. Med hänsyn till att näringen till nära 90 procent är beroende av hemmamarknaden är det en ekonomisk och sysselsättningmässig nödvändighet att den svenska turismen utvecklas med ökad lönsamhet. Vår svenska näring är basen för det vi har att erbjuda utländska besökare.

Det är därför märkligt att kompetensen och resurserna i dagens Visit Sweden inte utnyttjas även för att försvara vår hemmamarknad. En bred kontaktyta och ett engagemang i hemmamarknaden är dessutom en förutsättning för ett aktivt arbete med utlandsmarknaderna - något som dagens nya VD i Visit Sweden har insett.

 

Det är därför bara att hoppas att näring, politiker och myndigheter snarast inser fördelarna med att utöka Visit Swedens uppdrag och skapa resurserna för ett kommunikationsföretag för Sveriges samlade turism. 

Publicerad 2017-11-23