ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Tusen besökare till Tysklands årliga workshop i Dresden

I år hölls den 44;e tyska workshopen för tysk turism i Dresden. 527 köpare och media från 51 länder hade bjudits in i ett två dagars B2B-möte för information om och att göra upp årets affärer med de 340 större aktörerna i den tyska turismen.

Tyskland är ett växande turistland, i dag på andra plats efter Spanien i antalet besökare och övernattningar. Väl före stora turistländer som Frankrike och Italien.

 

Lite framgångssiffror

Årets siffra på 83,9 miljoner utländska övernattningar (jmfr Sveriges 16,2 miljoner) är en ökning för åttonde året i rad, nu orsakat främst av ett ökat inflöde av besökare från fjärran marknader som USA och Asien. Av ökningen på 3,6 procent kommer tre fjärdedelar av turismen från de Europeiska grannarna medan USA-marknaden ökade med hela 9 procent och Asien med 4,5 procent. Stora ökningar det senaste året redovisar även Ryssland med 20 procent, Indien 14 procent och Kina 11 procent.

Fritidsresande är den stora gruppen med hela 56 procent av gästnätterna där Citybreaks är den stora produkten med hela 15 procents ökning och står för ca 13,6 miljoner övernattningar.


Välbesökt presskonferens vid tyska turistorganisationens workshop
Foto: Bengt Meder

 

Affärsresandet har i Tyskland alltid varit en stor post (23%)och redovisar även det en ökning och ett resultat på 12,9 miljoner trips där Tysklands världsledande mässnäring har fått hård konkurrens av landets utbud av kongresser och konferenser. 

Främst är det gästnätterna från nära grannarna Holland (11,2 miljoner) och Schweiz(6,7 miljoner) som syns i statistiken. Men på en tredje och fjärde plats kommer USA(6,2 miljoner) och England (5,6 miljoner) före Österrike, Italien, Frankrike och Danmark (3,3 miljoner gästnätter).

Sverige har en marknadsandel i Tyskland på 2,2 procent med sina 1,8 miljoner övernattningar. I år en minskning med en dryg procent till stor del förorsakad av AirBerlins nedläggning som drabbade svenskarnas resande till Berlin vars andel av den tyska turismen från Sverige är nära 25 procent .

Inte förvånande kommer hälften av Tysklands turister resande med bil, en tredjedel med flyg och mindre än tio procent kom (9% resp 7%) med buss eller tåg.

Idag planeras och bokats den tyska turismen via internet till 84 procent och tittar man på turismen från mera avlägsna destinationer så är siffran väl över nittio procent. Siffror som gör att den Tyska marknadsföringen av sin turism i dag helt dominerande sköts via nätet tillsammans med de 32 utlandskontoren. 

 

Tyskland satsar på tema

I flera år har den tyska marknadsföringen koncentrerats på potentiellt intressanta teman för att locka ny turism. Man jobbar efter principen 5-års-cykler där de första åren går åt till planering och att skapa samarbeten med aktuella delar av näringen. År tre genomförs temakampanjer mot utsedda målgrupper i samarbete och enligt förutsättningarna på de 32 marknader man är representerad. Varefter man följer upp och utvärderar sina insatser under de följande åren.

2017 var Luthers 500-årsjubileum det ledande temat med en stor uppslutning från de tyska intressenterna med historiska minnen, musik och konst. 

I år heter temat Culinary Germany där tyngdpunkten blir vindistrikten, sparris, bröd och öl. Inför 2019 har man planerat för att uppmärksamma jubileet med den tyska designskolan ”Bauhaus” och med den påverkan det haft inom arkitektur och design i världen. Samtidigt uppmärksammar man Karl Marx födelse i den historiska tyska staden Trier för 200 år sedan. Och 2020 är det dags för en stor tysk kompositör att bidra till intresset för tysk kultur och turism - Ludwig van Beethoven. Dessutom bjuder man på passionsspelen i Oberammergau i de tyska alperna. Man kan gissa att musikintresserade från hela världen kan tänka sig en vistelse i ett Tyskland med dessa tema. 


Tysklands välorganiserade workshop fyller mässgolvet
Foto: Bengt Meder

 

Turismen ökar i världen

Turismen är en viktig del av den tyska industrin. En av sju sysselsatta jobbar med turism och omsättningen i landets ekonomi som är  i dag uppe i 35 miljarder Euro från utländska gäster, totalt 278,3 miljarder eller ca 4 procent av den tyska BNPn.

Information och kunskap om branschen och om sina marknader är en viktig del av den tyska turistorganisationens arbete. Man blir imponerad över vilken kunskapsbas som ligger till grund för de tyska insatserna för att locka turismen. Och man vet att man satsar på rätt häst. Enligt UNWTO kommer resorna i världen fram till 2030 att öka till drygt 1,8 miljarder ”arrivals” från dagens dryga 1,3 miljarder. De snabbast ökande marknaderna lkommer att vara Asien, Afrika och Mellersta Östern. Visserligen från idag ganska små tal men med dubbla och trefaldiga ökningar. Europa kommer fortfarande att vara den dominerande mottagaren av turismen med sina 744 miljoner ”arrivals”( i dag 671 miljoner). Men Asien är på god väg med sina 535 miljoner 2030. Samtidigt ska man vara medveten om att de nya marknaderna inte kommer att omedelbart öppna sig för den Europeiska turismen utan sannolikt utvecklas i sina närområden. 

I den tyska turistorganisationen kalkylerar man med en årlig tillväxt på ca 3,5 procent. Vilket innebär att man från dagens 83,9 miljoner övernattningar fram till år 2030 är uppe i hela 121,5 miljoner övernattningar.

 

Dresden - värt en omväg

Det var staden Desden som stod värd för årets GTM - den tyska workshopen i turism.

På 1200-talet växte en fiskeby upp vid floden Elbe ca 20 mil söder om Berlin och 15 mil norr om Prag. I dag är Dresden den sjunde tyska staden i storlek med sina drygt 500.000 invånare.

13-14 februari 1945 i krigets slutskede, skickades ett tusental amerikanska och engelska bombplan över Dresden för att släppa sin last av 3.500 ton bomber som lade staden i aska och grus. Men det är inte första gången i historien Dresden drabbats av katastrofer. Digerdöden tog halva befolkningen, grannstaten Preusens erövringskrig lämnade staden öde och efter en brand  på 1700-talet stod bara 26 hus fortfarande intakta.


Frauenkirche
Foto: Joerg Schoener

Dessemellan har Dresden varit huvudstad, då i ett av Europa största länder, Sachsen. Så sent som efter första världskriget 1918 abdikerade den sista kungen av Sachsen och regionen blev en av då 18 fristater i Tyskland nu under nybildade Weimarrepubliken.

Efter andra världskriget kom Dresden att hamna i DDR eller Öst-Tyskland. Men förutom en byggnation av ryska arkitekter som numera rivits, satsade kommunisterna på att återuppbygga den gamla byggnadskulturen vid Elbestranden.

Så sent som 2004 återinvigdes kanske den mest kända byggnaden ”Frauenkichen” efter 10 års uppbyggnad med miljardbidrag från kristna från väldens alla hörn..

Elektronikindustri, Zeiss-kameror, porslin, kaffefiltret Melitta samt Volkswagens innovativa fabrik för elbilar, är några av staden profilprodukter i industrin. Och turism är en näring som de styrande satsar stort på. Redan i dag har man väl över 4,6 miljoner gästnätter och är en av de tunga deltagarna i den tyska turistorganisationens samarbeten.

Floden Elbe som rinner genom staden är en viktig turistprodukt med sina gamla ångdrivna hjulångare och i grannskapet ligger ett av UNESCOs Världsarv i floddalen.

 

Förutom sina gamla klassiska byggnader är staden känd för sitt omfattande kulturutbud. Här finns naturligtvis en välkänd symfoniorkester, en världsberömd gosskör, opera och en egen teater för operetter, nytt kulturhus för musik och dans mm. Så det är helt i sin ordning att Dresden sökt till årets kulturhuvudstad  i Europa år 2025.

 

Publicerad 2018-05-16